Sponsorer

spons.jpg

Statistikk

Artikkelvisingar
134241

Er det nokon i laget som har ungar i 1. til 6. klasse som er interessert i å vere med på skitrening i lag med Voss IL?
Fylgjande opplegg er lagt fram for hausten/vinteren:
Oppstart med skitrening for dei minste, 1. -6. klasse, etter haustferien, dvs fom veke 42.
Opplegg mykje likt i fjor, barmark x 1/ veke, ev rulleski for 4. -6. klasse i tillegg fram til snøen kjem.
Når det er snø, 1 treningsdag for 1.-3. klasse, 2 dagar for 4.- 6. klasse. (truleg tysdag + torsdag).
 
Nærare opplysningar om stad og tid vil verte lagt ut ved eit seinare høve.