Årsmøte 27. mars

 

Mandag 27. mars kl 2000 i Hovdatun.

 

Vanlege årsmøtesaker. Innkomne saker må vera styret i hende innan 13.3.